InfoCMS

Giải pháp quản lý dòng tiền dành cho khách hàng doanh nghiệp.

CMS là gì?

Giải pháp dành cho các Ngân hàng cung cấp đến khách hàng Doanh Nghiệp.
Giải pháp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ quản lý dòng tiền như: mã số định danh, chuyển tiền tự động, chi trả lương,… thông qua OpenAPI kết nối với các giải pháp IT của doanh nghiệp trong trường hợp các doanh nghiệp lớn hay các công ty chứng khoán đã có giải pháp vận hành hoặc cung cấp thông qua hình thức WebClient.

Lợi ích của CMS

Giải pháp quản lý dòng tiền

Mã E-Collection (ECC)

Là dịch vụ hỗ trợ để có thể tự động hóa việc quản lý thu tiền, bằng cách cấp mã ECC với hình thức là tài khoản con trực thuộc tài khoản mẹ theo từng mục đích nộp tiền hoặc khách hàng tùy theo mục đích sử dụng của công ty, khách hàng khi nộp tiền vào tài khoản ảo đã được cấp thì số tiền sẽ được tự động chuyển vào tài khoản mẹ. Đồng thời thông tin nộp tiền được gửi realtime tới công ty.

Auto-Collection

Đây là dịch vụ giúp doanh nghiệp sử dụng có thể tự động rút tiền từ tài khoản khách hàng vào tài khoản chỉ định trong trường hợp có nhu cầu rút tiền khỏi tài khản của khách hàng.

Chuyển khoản

Nổi bật là dịch vụ chuyển khoản theo lô với số lượng lớn hỗ trợ chuyển liên ngân hàng và các chức năng tiện ích bổ trợ

Báo cáo

Báo cáo công nợ theo thời gian thực.
Các báo cáo tình hình thu, chi bằng các báo cáo theo tháng, năm.