InfoINFRA

Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp.

Các dịch vụ chính

Nghiên cứu hiện trạng cơ sở hạ tầng của khách hàng để đánh giá tổng quan và đưa ra những tư vấn tổng thể nhằm phát huy hiệu suất tối ưu cho hệ thống. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ toàn diện và hiệu quả thông qua sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia/kỹ sư, những người có thể chuẩn đoán và tối ưu toàn bộ hệ thống hạ tầng, bao gồm các lĩnh vực máy chủ, lưu trữ, mạng, bảo mật, cơ sở dữ liệu, ứng dụng của doanh nghiệp.

Hệ thống IT

 • Dịch vụ ITO, SO (dịch vụ vận hành hệ thống realtime/onsite)
 • Dịch vụ MA (dịch vụ bảo trì hệ thống định kỳ, 1 lần)
 • Dịch vụ tư vấn giải pháp và triển khai tích hợp hệ thống với các giải pháp liên quan:
  • Hạ tầng vật lý (máy chủ, thiết bị lưu trữ...)/ảo hóa (VMWare, Hyper-V, KVM...)
  • Hạ tầng siêu hội tụ HCI, Cloud/Private Cloud
  • Giải pháp sao lưu (Veritas, Veeam, Acronis...)
  • Giải pháp giám sát & cảnh báo cho toàn bộ hệ thống.
  • Giải pháp di chuyển/dịch chuyển trung tâm dữ liệu...

Hạ tầng mạng

 • Dịch vụ ITO, SO (dịch vụ vận hành hệ thống realtime/onsite)
 • Dịch vụ MA (dịch vụ bảo trì hệ thống định kỳ, 1 lần)
 • Dịch vụ tư vấn giải pháp và triển khai tích hợp hệ thống Mạng với các giải pháp liên quan:
  • Giải pháp mạng cho hệ thống trung tâm dữ liệu: Application Centric Infrastructure ( ACI )
  • Giải pháp mạng chi nhánh cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn: Software Define Wan (SD-WAN)
  • Giải pháp mạng cho các văn phòng, trụ sở của các tập đoàn doanh nghiệp vừa và lớn: Software Define Access (SDA), Campus.
  • Giải pháp mạng cho các hệ thống cân bằng tải: Load Balancing
  • Giải pháp mạng cho các hệ thống mạng không dây WIFI

Bảo mật

 • Giải pháp cho các hệ thống an ninh & bảo mật: Firewall, Antivirus IPS, IDS, Network Access Control, WAF, wIPS,...
 • Giải pháp phòng chống các cuộc tấn công mạng có chủ đích và zero-trust: APT - Advanced Persistent Threat, DDoS - Distributed Denial-of-Service.
 • Giải pháp scan rà soát, tìm kiếm lỗ hổng của hệ thống mạng.

Tư vấn

 • Đội ngũ chuyên gia với trên 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hạ tầng, hệ thống, mạng, bảo mật...
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn, đánh giá tổng thể để phục vụ quá trình xây dựng, giám sát, quản trị cũng như tối ưu hệ thống của khách hàng.

Đối tác của chúng tôi

Triển khai, vận hành, tối ưu hệ thống hạ tầng và hệ thống core banking của Ngân hàng WooriBank Việt Nam.
Thiết kế, dịch chuyển và di chuyển toàn bộ hạ tầng hệ thống, mạng, cơ sở dữ liệu trong trung tâm dữ liệu của Shinhan Finance Vietnam Company từ văn phòng tại PICO Plaza về Trung tâm Dữ liệu FPC IDC. Tư vấn, triển khai hệ thống Card System của Khách hàng.
Tư vấn, thiết kế và triển khai, tối ưu hạ tầng cho hệ thống ứng dụng nghiệp vụ Banking của Ngân hàng, bao gồm: CITAD, NAPAS, E-TAX..
Tư vấn, thiết kế và triển khai hạ tầng cho hệ thống ứng dụng nghiệp vụ Banking của Ngân hàng, bao gồm: CITAD, NAPAS...
Tư vấn, thiết kế và triển khai hạ tầng cho hệ thống ứng dụng nghiệp vụ AFDS System. Cung cấp dịch vụ bảo trì hạ tầng định kỳ và hỗ trợ xử lý khi có sự cố đột xuất.
Tư vấn, thiết kế và triển khai hạ tầng cho hệ thống New Trading System.
Cung cấp thiết bị bảo mật Secui và dịch vụ bảo trì đi kèm.