InfoAPI

Dịch vụ liên kết tài chính với dữ liệu của các tổ chức trong và ngoài nước trên cơ sở Baas (Banking-as-a-service)"

Ngân hàng mở

Cung cấp dịch vụ kết nối thanh toán giúp doanh nghiệp truy vấn, theo dõi sự thay đổi số dư tài khoản, trạng thái của giao dịch chuyển tiền đi và các thông tin khác theo nhu cầu bất cứ lúc nào mà không cần liên hệ ngân hàng.

Giúp doanh nghiệp lớn thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển tiền mỗi ngày nhanh chóng và đơn giản, gia tăng khả năng quản lý dòng tiền, tiết kiệm nhân lực, thời gian và chi phí.

Đối với ngân hàng, sẽ thiết lập được hệ sinh thái phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng, đồng thời mở rộng dịch vụ sản phẩm, khai thác được tệp khách hàng mới.

Tính năng

Quản trị tiền mặt

Giúp doanh nghiệp lớn thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển tiền mỗi ngày nhanh chóng và đơn giản, gia tăng khả năng quản lý dòng tiền, tiết kiệm nhân lực, thời gian và chi phí.

Đối với ngân hàng, sẽ thiết lập được hệ sinh thái phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng, đồng thời mở rộng dịch vụ sản phẩm, khai thác được tệp khách hàng mới.

Minh họa quản trị tiền mặt trong các hoạt động tài chính trường học

Dịch vụ quản lý tài khoản ngân hàng cho phép quản lý hóa đơn theo nhu cầu sử dụng

  • Chuyển tiền tự động từ tài khoản ngân hàng của phụ huynh đến tài khoản ngân hàng được chọn dựa trên nhu cầu thanh toán tại thời điểm (tiền học, tiền ăn).

Hệ thống hóa đơn tự động

  • Giúp giáo viên và phụ huynh học sinh thu/trả học phí một cách thuận tiện.

Quản lý tích hợp thông tin của học sinh

  • Giáo viên có thể đăng ký và kiểm soát thông tin của học sinh (thời khóa biểu, lịch ăn trưa, điểm danh...)
  • Gửi thông báo điện tử về việc đóng học phí thay vì phải gửi tin nhắn hoặc thông báo qua giấy tờ.

Công cụ hỗ trợ nghiệp vụ kế toán

  • Dễ dàng chuẩn bị tài liệu cho công tác kiểm soát độc lập: xuất báo cáo kế toán, xác nhận thanh toán như là học phí.
  • Phí CMS được tách biệt với khoản tiền thu được để quản lý kế toán mà không gặp phải sự bất tiện nào.

Ưu điểm nổi bật

Đối tác
của chúng tôi

Phát triển cổng kết nối dịch vụ chuyển tiền ACH.
Duy trì cổng dịch vụ cho thanh toán và chuyển tiền.
Phát triển cổng kết nối dịch vụ chuyển tiền ACH.
Xây dựng giải pháp và phát triển hệ thống kết nối chuyển tiền CITAD và chuyển tiền nhanh 24/7.
Xây dựng chương trình chuyển file dữ liệu phục vụ cá thể hóa thẻ.
Xây dựng giải pháp và phát triển hệ thống kết nối chuyển tiền CITAD và chuyển tiền nhanh 24/7.